Lze propojovat vyšetření Homocysteinu s Rekonektivním léčením?

Vzhledem k tomu, že  Rekonektivní léčení představuje nejvyšší možnou úroveň prevence a léčby „vlastním JÁ“, tedy informačně a energeticky nastaví vlastní autoimunitní systém tak, jak jej má člověk zaznamenán v epigenetickém kódu ve svém  informačním poli, od něhož se (vlivem nesprávných civilizačních zvyklostí) zpravidla mezi 5. – 7. rokem odpojuje, zdálo by se, že pokud máme v rukou komplexní řešení, není vhodné jej ještě „dublovat“.

Problém je ale jiný! Rekonektivní léčení pracuje s energií, informací a světlem a to v pojetí kvantové fyziky! Pracuje tedy s energetickým, informačním a světelným polem. Je obtížné to pochopit –  energetické i informační pole se nachází všude kolem nás (to chápeme snadno – máme internet, televizi, mobilní telefony … fungujeme podobně, jen na vysokých frekvencích), zatímco světelné pole (nejde o materialistické pojetí světla, jehož část můžeme vnímat očima a „změřili“ jsme i jeho maximální rychlost) je nejvyšším a frekvenčně nejrychlejším, inteligentním médiem ve vesmíru a toto médium („zdroj“ „světlo“ „Bůh“…) je všude a ve všem v celém vesmíru. Je i v každém z nás, vzájemně nás propojuje, jsme samostatné bytosti a přesto i jeden celek. Ublížením jednomu ubližujeme všem (i sobě), vysíláním lásky (frekvence, na níž kmitá světlo – zdroj) si vzájemně pomáháme. Máme-li dobrou náladu, jsme šťastní, vyzařuje z nás právě tato frekvence (a automaticky se přenáší i do ostatních jak televizní program). Jde o to, abychom byli správně naladěni, aby převažovaly frekvence lásky. Naše myšlení jsou frekvence, které dávají našemu okolí (a našim buňkám!) informace o nás a aniž si to uvědomujeme, silnější jedinci (autority) dokáží měnit frekvenční nastavení svého okolí (využívá se to například při davové psychóze).

My, při Rekonektivním léčení, potřebujeme také „přepsat“ frekvenční nastavení nemocného člověka. Je obtížné chtít po nemocném, aby se cítil šťastný a vyzařoval lásku. Přesto jeho spolupráce na frekvenčním nastavení je nezbytná. Musí vědět, že to, co se s ním děje – z materialistického pohledu směšná činnost – je smysluplné a účinné. Dnes zatím ve světě existuje pouze jediný obtížně dostupný přístroj, který dokáže spolehlivě diagnostikovat i z energetického pole. Takový zatím k disposici nemám. A dostupné přístroje (ruské výroby) mají sice dostatečnou vypovídající hodnotu, ale nezobrazují konkrétního člověka,  jeho nálezy jsou zobrazeny na jednotné grafice a pracují holograficky – tedy zobrazují se i amputované části těla (protože energeticky zůstávají a i zde je možné provést změny). A to je pro většinu lékařů nepřijatelné. Nedůvěra se přenáší i na pacienty.

Jsme takoví, že potřebujeme znát svůj aktuální stav a jeho zlepšování či zhoršování. Nestačí nám jen cítit, že se stav zlepšuje, potřebujeme to vidět! A jedním z úžasných indikátorů je právě výše homocysteinu v krvi. Navíc, jsme zvyklí, že k vyléčení dostaneme lék, ale při rekonektivním léčení nic dalšího nepotřebujeme. Informace je provázena energií, která vše potřebné obsahuje. Víme, že vše kolem nás je vysoce organizovaná energie (energie + informace + světlo), tedy i léky a vitaminy jsou energií, informací a jsou provázány světlem.

Více jak 12 tisíc odborných lékařských studií ukazuje, že homocystein, látka, kterou si tělo vytváří a je pro život nezbytná, pokud se ve zlomku vteřiny nerozloží na netoxické látky a koncentruje se v krvi, vytváří předpoklad vzniku řady civilizačních chorob. Její výše přímo indikuje možný potenciál onemocnění. A studie ukazují, že podáváním příslušných dávek vitaminů B6, B12 a kyseliny listové se množství homocysteinu v krvi snižuje a nejen se tím předchází civilizačním onemocněním, ale u již existující nemoci dochází ke zlepšení až i k úplnému vyléčení. Přitom i vitaminy jsou energie, informace a světlo – to je to, co z nich náš organizmus přijme (a při tom nenesou také škodlivé informace a látky jako léky). Proč tedy nevyužívat energie, informace a světla i z vitaminů, když to prokazatelně funguje a člověk má jistotu, že opravdu svou dávku energie, informace a světla dostal. Jen pozor na syntetické látky! Není vitamin jako vitamin – při zpracování přesahujícím teplotu 50 stupňů Celsia či mikrovlnném zpracování nepřežívají enzymy – nositelé informace a vitaminy se stávají bezcennými. (To platí i o všem, co jíme, ale to je na jiný článek). Proto je nutné dávat pozor na to, co kupujeme. Bezcenný vitamin je drahý i za jednu  korunu!

Odpověď na titulek je tedy jednoznačná. Ve společnosti, která je ještě příliš materialistická, většina vědeckých pracovníků má dizertace, habilitace i svá postavení založena na materialistických poznatcích a zkušenostech (přeneseně: nevěří, že nejvíce problémů  počítače – až 80% –  lze odstranit úpravou programů a raději mění procesor či další součástky i když to pak často špatně funguje nebo nefunguje vůbec).  Toto myšlení je zatím obtížně překonatelné (také dlouho trvalo, než všichni vědci své doby poznali, že Země je kulatá a není středem vesmíru).  Považuji tedy za správné využívat vše, co dobře funguje a navíc využívat průkazné indikace zdravotního stavu, jíž většina lidí dokáže věřit a dává možnost sledovat jeho změny i v průběhu rekonektivního  léčení. A toto vše kontrola homocysteinu v krvi bezezbytku splňuje!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů