O MNĚ


V ČEM VIDÍM SVŮJ ÚKOL
NA TÉTO PLANETĚ?

V poslání „nakazit“ každého, s kým přijdu do kontaktu vědomím, že jsme tím nejúžasnějším, co se na této planetě nachází. Že máme v sobě obrovskou sílu udržovat svou materiální i duchovní podstatu naprosto zdravou, výkonnou a  šťastnou. Že pro toho, kdo to o sobě ví a podle toho koná, neexistují nemoci, zdravotní problémy snadno překonává a zaměřuje se na to, co jej duševně i fyzicky obohacuje, činí šťastným a vyzařujícím do svého okolí pozitivní energii – lásku!

Je to velice těžký úkol. Jsem materialisticky vychován a vzdělán. K tomu, abych si uvědomil, že jsme především energetické bytosti – skládáme se z  informace a energie různých frekvencí  (tím i hustoty – proto máme materiální i duchovní tělo), jsem musel prožít onemocnění, kdy jsem stál sám mezi životem a smrtí. Byl jsem tak přesvědčeným materialistou, že bez této zkušenosti bych nikdy nemohl pomáhat druhým k „zázračným“ uzdravením. Při tom k tomu, aby každý sám sebe dokázal vyléčit a zůstat zdráv, stačí tak málo! Samotný náš imunitní systém je tím zázrakem (pomineme-li geniální celé vlastní tělo) a stačí vytvářet podmínky, aby mohl co nejlépe fungovat!

Ne každý dokáže pochopit a využít své vlastní obrovské léčebné síly hned jak se o ní dozví. Takovým mohou z počátku pomoci druzí, kteří takovými silami disponují a umí je využívat.

Tělo potřebuje trvale doplňovat energii a informace. Obojí se nachází zdarma kolem nás. Přesto toho dokáže využívat jen nepatrná část lidské populace. A řada těch „osvícených“ je utajuje k vlastnímu prospěchu. Pokud lidé nepotřebují většinu produkce farmaceutického průmyslu a od lékařské služby požadují především život zachraňující úkony, mnohamiliardové obchody v dolarech a eurech se zhroutí. A to je důvodem, proč to, co je opravdu účinné, je téměř zdarma a vyléčí, je zatím na indexu dnešní doby. Ziskové je léčit, nikoli vyléčit!

Máme úžasně vyspělou zdravotní techniku. Máme takové zobrazovací metody, dovedené již téměř k dokonalosti, že si můžeme  prohlédnout prakticky každý orgán našeho těla do detailu. Ale nepřetržitě musíme vyvíjet další a další dokonalejší přístroje, neboť stále objevujeme nové skutečnosti, o nichž jsme dosud nevěděli. Tento proces je nekonečný – stále zjišťujeme, že  je toho více, co nevíme, než toho, čím jsme si naprosto jisti.

Lékařská věda je úžasná disciplína. Její zvládnutí vyžaduje mimořádné schopnosti. Odborníci – lékaři, kteří ji zvládli, mohou úspěšně pomáhat v těch nejtěžších, život zachraňujících případech. Tam jiná možnost, než profesionální výkon lékaře, neexistuje.

Otevřeme-li Kroniku  medicíny a podíváme se na její vývoj,  zjistíme, že vše, co se v současné době v oficiální medicíně učíme, pochází ze stále dokonalejší znalosti anatomie a zkušenosti, jak využívat drogy z počátku extrahované z přírodních látek, nyní i umělé k potlačování symptomů nemocí. Jenže celý vesmír, vše kolem nás a tedy i my sami jsme poskládáni z jediného prvku na základě příslušné informace (tedy i každý atom v nás vypadá jak jeden samostatný vesmír). V případě lidské populace je to EPIGENETICKÝ KÓD KAŽDÉHO Z NÁS - unikátní, v informačním poli existující informace, dle které je naše fyzické i energetické tělo poskládáno. Tato informace tvoří a může měnit také naší DNA. Dokáže lidská mysl a jí vytvořená technika jít tak daleko, aby člověk analyzoval epigenetický kód a opravil případné chyby v DNA a nejmenších detailech našeho organizmu? Myslím, že možná ani za tisíc let to ještě možné nebude.

Ale příroda sama to umí – my sami v sobě máme zabudován léčebný systém, který takto pracuje. Jsme samoopravitelní!

Jak to dělat? NECHAT PRACOVAT VLASTNÍ IMUNITNÍ SYSTÉM!  Dodávat tělu potřebné živiny (energii, vzduch a potraviny bez škodlivin), pozitivně myslet, vyhýbat se stresu a milovat všechny a všechno kolem sebe – tedy vyzařovat energii lásky!

A za své poslání tedy považuji ukázat každému, kdo o to má zájem, jak potřebnou energii a informace získat. A tomu, kdo potřebuje pomoci a zatím není schopen sám svůj vlastní imunitní systém „rozchodit“, předat energii, zprostředkovat napojení na jeho vlastní záznam v informačním poli,  a doplněním potřebných vitaminů, minerálů a dalších živin mu pomoci zlepšit zdraví. Po určitém čase, když člověk užasne, jak vše funguje, dokáže již se sebou pracovat sám.

Dr. Vladimír Koliandr


MÁ CESTA K LÉČITELSTVÍ

    Jsem člověk, který ve svém životě prošel obrovskou proměnou. Vystudoval jsem v Bratislavě pedagogiku, psychologii a  filosofi, získal jsem titul doktor společenských věd (RSDr.)  Stál jsem pevně na materialistických nohou. Vše jsem si uměl krásně zaškatulkovat, bylo mi vše jasné a náruživě jsem přednášel, jak vše do sebe nádherně zapadá. Neměl jsem o sobě nejmenších pochyb a mnoho lidí mě rádo poslouchalo.

     Před téměř třiceti lety přišel zlom. Onemocněl jsem Syndromem chronické únavy, zpočátku označeném jako těžký neurostenický syndrom. Klasická medicína byla bezradná – dostával jsem psychofarmaka, měl jsem luštit křížovky a chodit na procházky. Ale i mozek a nohy postupně selhávaly. Lékaři mě připravovali na roli ležícího nesvéprávného člověka. „Náhoda“ tomu chtěla (dnes už vím, že nic není náhoda), že jsem se začal léčit „alternativní metodou“  klástrovou medicínou. Po čtvrt roce, kdy, i při přesném dodržování všech pokynů, zůstával stav stejný, se najednou  začaly dít zázraky. Do roku a čtvrt  byl z lidské trosky naprosto zdravý člověk, plný energie a elánu! Když jsem asi po dvou letech chtěl odstranit dílčí problémy, které se objevily, zjistil jsem, že se nemám kam obrátit – lékařská komise, pod vedením anatoma prof. MUDr. Heřta, DrSC, odebrala licence poskytovatelům klástrové medicíny (prý voda nemůže přenášet informace – neznali práce Dr. Masaru Emota) a tak má lékařka MUDr. Vavřínová odešla léčit do Rakouska. Zbyla mi tedy jediná cesta – začít sám studovat, abych sobě, ale jak se později ukázalo i ostatním, mohl pomoci tam, kde lékařská věda selhává. A to je oblast prakticky všech civilizačních chorob. Pochopil jsem, že člověk, tak jako vše kolem nás, je energií a informací. K tomu jsem musel „odhodit“ téměř vše, co mě materialistická škola učila.

     Již v průběhu mého léčení, které provázela přísná dieta, jsem se seznámil s prací jednoho z nejvýznamnějších lékařů působících v USA, angličana Dr.Normana Walkera (ve 113 letech napsal poslední svou práci a ve 116 letech zemřel ještě jako naprosto samostatný člověk) – kritici jeho metody se nedožili ani poloviny délky jeho života. Jeho metodu, kterou po celém světě později popularizovali manželé Marylin a Harvey Daimond (udržování zdraví stravou), využívám dodnes, jenže doba se změnila – za posledních 20 let, díky extenzivnímu zemědělství, znečištěnému ovzduší (kyselým dešťům), technologiím skladování a dozrávání dovozového ovoce a zeleniny v ochranných atmosférách, klesl obsah vitaminů a minerálů v ovoci a zelenině o 80%, takže, abych měl totéž ze stravy, co před sto lety Dr.Walker, bez výživových doplňků stravy se již neobejdu.

     Zaujaly mě i práce kvantového fyzika Dr. Wagnera. Jako vědecký pracovník na univerzitě kvantové fyziky utrpěl úraz páteře a ochrnul. Nevzdal se, využil svých znalostí a díky frekvenčnímu záření nad hranicí rychlosti světla, jehož nejmenší částečku nazval Tachyonem, opustil invalidní vozík a zcela se uzdravil. Tuto energii dokáže koncentrovat do předmětů (i potravin), které ji potom vyzařují a tím léči. Dosahuje mimořádných úspěchů, školí spolupracovníky po celém světě, u nás se s ním mohou zájemci potkávat 1x ročně na Slovensku. (Stejnou energii před ním již popsali pracovníci utajované laboratoře Československého Ministerstva zdravotnictví dislokované u chemickotechnologické fakulty. Byla tam zkoumána energie léčitelů, kteří dosahovali nevysvětlitelných výsledků, především při léčbě rakoviny – pokud medicína již nemohla pomoci, oni úspěšně zasáhli. Mezi léčiteli, kteří byli podrobeni výzkumu, byl i nejúspěšnější léčitel minulého století Josef Zezulka, o kterého byl zájem i v USA – protože nesměl opouštět republiku, přilétali lidé za ním a režim musel povolit i konání  (doma nepropagovaných) mezinárodních konferencí v Praze. Výsledkem práce výzkumného pracoviště byl objev nejmenší částečky, neměřitelné existujícími přístroji, prokázané nepřímými metodami, kterou nazvali Menšn. Československo to nikde nepublikovalo. Utajováním tak přišlo tehdejší ČSSR o prvenství. Nobelova cena za Bozon, byla udělena  až po jeho prokázání mezinárodním týmem vědců  v Švýcarském Cernu. Bozon je zřejmě totéž co Menšn či Tachyon (přesto se vyskytují pochybovači o správnosti měření neměřitelného) . Pokračovatelem Zezulkova odkazu je vynikající léčitel Tomáš Pfeiffer, který současně v Praze v Soukenické ulici vede Univerzitu Bytí a velice rád s ním udržuji kontakt.

     U Mistra Reiki ing.Václava Víta jsem absolvoval kurz Reiki s certifikátem. Zdena Katayama mne seznámila s technikou EFT, studoval jsem i práce ing.Gary Craiga, autora této metody, vzniklé racionalizací TFT amerického psychologa Dr. Rogera Callahana. Je to úžasné pro uvolnění energetických toků v našem těle mít všude dostupnou technikou. Obrovskou inspiraci a odhodlání stát se léčitelem jsem získal na seminářích  Dr. Rameshe, lékaře, profesora traumatologie  indické lékařské fakulty, působícího v Dubaji jako chirurg ortoped. Dostal jsem od něj obrovský dar. Energetický impulz, který mi vyslal, projel celým mým tělem a mnohonásobně umocnil  mé léčitelské schopnosti, jimiž jsem již tehdy disponoval.

     Velmi na mne zapůsobila i osobnost a příběh amerického lékaře, dříve teologa, Alexandera Loyda. Třídenní seminář, který jsem s ním absolvoval, mě posunul dál v mém přesvědčení, že nemáme jen fyzická, ale i energetická těla, která musíme léčit současně. Sám na sobě jsem vyzkoušel vysokou účinnost Léčebného kódu úzce propojeného s energií srdce i mysli.

     Je mnoho účinných metod, jak preventivně ještě posílit dobré zdraví a jak vyléčit příčiny nemocí u již chorého člověka. Na základě osobní zkušenosti mého spolupracovníka v neurolaboratoři, který díky  cvičení a meditacím v kurzu Dr. Mirzakarima Norbekova, ověnčeného čestnými doktoráty řady prestižních světových univerzit, mohl zahodit své 3dioptrie silné brýle a nepotřeboval již žádné. Využil jsem tedy nejbližší termín, kdy v České republice pořádala jeho spolupracovnice Dr. Lýdia Tolčinskaja 10ti denní seminář a absolvoval jej. Jde o nejkomplexnější soubor cviků (proložený meditacemi), který lze pro ozdravení celého organizmu a udržování vynikajícího fyzického a psychického stavu člověka, vytvořit. Vede nejen k odstranění zdravotních problémů a upevnění zdraví, ale i k omlazování celého organizmu.

     Vyzkoušel jsem také EEG Biofeedback ve zdravotnickém zařízení Klinická psychologie v Praze 6  i  zjistil na sobě, jak fungují psychowallkmany. Jako pracovník neurolaboratoře jsem se vyškolil na neurotechnologie a získal oprávnění na práci s nimi.

     Seznámil jsem se také s prací Polského misionáře v Peru pátera Edmunda Szeliga, označovaného jako nejlepší lékař současnosti, byť byl samoukem. V Limě měl vlastní kliniku a nestačil uspokojovat zájemce o vyléčení dosud nevyléčitelných chorob z celého světa. Jeho Vilcacora,  ve směsi s dalšími bylinami, naprosto úspěšně léčí rakovinu (ale prakticky i všechny ostatní civilizační choroby) vyvolává i v současné době mediální senzaci. Na své klinice školil lékaře z mnoha zemí světa.

     Oveřil jsem si i účinnost různých doplňků stravy, zvláště od Herbalife, LR, NaturaMed a dalších. Překvapila mě účinnost redoxně signalizačních molekul od firmy ASEA při léčbě rakoviny. Seznámil jsem se i s velmi jednoduchým  přípravkem MMS, jehož autorem a propagátorem je Jim V. Humble a v České republice má mnoho příznivců i zázemí. Účinky při léčbě rakoviny (ale nejen jí) jsou mimořádné a Ti, kterým zachránil život na něj nedají dopustit. Vím také o účinnosti vitaminu B17 na léčení rakoviny a o velikých úspěších při jeho nasazení – V ČR je, bohužel, zakázaný dovoz i přes to, že mnoho studií potvrzuje jeho vysokou účinnost a při správné aplikaci zdravotní nezávadnost (byť obsahuje kyanid) a nevím o studii, která by prokázala opak.

     Přes výše uváděné poznatky prioritu u mne hraje energetická léčba provázaná na informační pole. Dělal jsem vše, abych se mohl zúčastnit kurzu Rekonektivního léčení (Reconnective Healing), vedeného autorem této metody američanem Dr. Ericem Pearlem.  Po jeho absolvování jsem získal celosvětově platný certifikát a možnost tuto metodu využívat při profesionálním léčení. Práci s energetickým a informačním polem při léčení považuji za jeden z nejúčinnějších (a také nejlevnějších) způsobů, jak se zbavit původce velice širokého spektra chorob, které se takto u většiny klientů daří vyléčit natrvalo. Obrovsky cenné na tom je i to, že léčitel pouze zprostředkovává napojení na energetické a informační pole, ale léčí se každý sám – přesněji řečeno autoimunitní systém léčeného člověka je tak stimulován, že začíná léčbu tam, kde se nachází nejslabší místo jeho organismu.

O škodlivosti homocysteinu (Hcy) jako zdroji (a spouštěči) civilizačních chorob vím již něco přes tři roky. AHA moment u mě nastal teprve tehdy, když jsem zjistil, jak snadné je jeho odstranění z krve. Začal jsem se zajímat o práce MUDr. Karla Erbena a jeho argumenty mě naprosto oslovily. Začal jsem s ním spolupracovat. A tak vedle Rekonektivního léčení se věnuji i zjišťování a odstraňování Hcy z krve. Obě metody spolu souvisí tím, že  energetická léčba sníží hladinu Hcy v krvi také, aby mohla úspěšně pokračovat a kontrola Hcy v krvi je zároveň indikátorem stavu léčení a užívání vitaminů (B6, B12 a kyseliny listové) uzdravení urychlí.

A navíc - hladina Hcy v krvi je měřitelnou hodnotou, která přesvědčí i skeptiky, že něco není v pořádku a že je třeba se léčit. A když zjistí, jak je to jednoduché, začne přibývat lidí, kteří se sami vyléčí a česká populace začne být zdravější. Jen farmaceutické firmy budou tratit.

Proto v současné praxi  využívám to, co považuji za nejúčinnější a nejšetrnější pro klienty. Tím právě je Rekonektivní léčení jehož účinnost mimo jiné dokáže indikovat i obsah homocysteinu v krvi. Pracuji i s doplňky stravy, protože při současném stavu našich potravin je jinak obtížné dosáhnout rovnovážného stavu našeho organizmu.