O PODSTATĚ RECONNECTION A REKONEKTIVNÍM LÉČENÍ PODROBNĚJI

img_clanek_1

Rozhovor redaktorky časopisu Phoenix Nory Chvojkové s Vladimírem Ekartem, mentorem, instruktorem a praktikem Reconnection a rekonektivního léčení, a v České republice nejbližším spolupracovníkem dr. Erica Pearla, lékaře a objevitele této metody léčení.

Jaký je přesný překlad slova RECONNECTION a co vlastně je rekonektivní léčení?

Reconnection znamená „znovuspojení“. Je to návrat k sobě, ke svému původnímu stavu rovnováhy a zdraví. Je to znovuspojení s naším vyšším Já, se svou podstatou.

Reconnection nabízí dvě hlavní využití. Jedním je rekonektivní léčení, to znamená návrat do původního stavu rovnováhy a zdraví pomocí naladění se na frekvence, které jsou v prostoru stále, a které jsou velmi harmonické. Tím, že to naše tělo i celý systém cítí, si někde hluboko uvnitř vzpomene, že tento stav harmonie a zdraví vlastně zná, a že se do něj chce znovu vrátit. Všechno, co je s námi v disharmonii, začne náš systém opouštět. To je rekonektivní léčení.

Dále může klient přijít na celý proces Reconnection – Znovunapojení, kdy se aktivují energetické dráhy v těle a ty se napojí na energetické dráhy v prostoru, kterého jsme součástí, a tím dojde k celkovému navýšení našeho potenciálu. Z tohoto pohledu se jedná o velký evoluční posun člověka, který tímto procesem projde. Tento proces se dělá jednou za život a už není potřeba jej nikdy opakovat.

Jednoho dne jsem dostal od kamaráda e mailem odkaz na rozhovor s dr. Ericem Pearlem na ČT1 v pořadu „Před půlnocí“, kde jsem doktora Pearla slyšel mluvit o léčení, frekvencích, kvantové fyzice a viděl jsem, jak vše ukazuje redaktorce, která vůbec nechápala, že to je schopna okamžitě cítit. Slova dr. Pearla mě nesmírně zaujala. Pak jsem odjel na Mastery Conference do Mnichova, kde vystupoval dr. Pearl spolu s lékaři, vědci a kvantovými fyziky a mluvili o tom, co všechno spojení s rekonektivními frekvencemi může dokázat. Za několik měsíců jsem odjel na nejbližší seminář s dr. Pearlem do Salzburgu. Byl to jeden z mých nejsilnějších životních zážitků. Doktor Pearl je opravdu velmi zajímavá osobnost. Jako lékař chiropraktik se nikdy o tyto věci nezajímal. Měl největší chiropraktickou ordinaci v Los Angeles a jednoho dne se rozhodl podstoupit z osobních důvodů proces, kterému se dnes říká Reconnection. Poté se mu spustily v rukou frekvence, které začaly zázračným způsobem léčit lidi, kteří původně přišli do jeho ordinace na chiropraxi. On sám tím byl naprosto fascinován i trochu zmatený. Prožil hodně momentů, které pro něj byly zcela nové a převrátily jeho život naruby způsobem, který by si asi sám dobrovolně nevybral. Nakonec svou roli přijal a dnes vyučuje po celém světě tuto metodu. Naučil ji osobně se svým týmem již přes 100 000 lidí po celém světě a pravděpodobně ovlivnil miliony lidí.

Já na sobě za 22 let vyzkoušel také velké množství metod a způsobů, ale  Reconnection a rekonektivní léčení mě opravdu fascinovaly. Nepotřebujete zjišťovat žádné příčiny, ani si pamatovat a aplikovat nějaké techniky. Během aplikování rekonektivního léčení naladíme frekvence a ustoupíme do pozadí. Nezabarvujeme léčení svým názorem nebo zkušenostmi.

Navíc u rekonektivního léčení si nemyslíme, že jsme léčiteli nebo že někoho léčíme. Jsme si vědomi toho, že jsme pouze zprostředkovatelem spojení a ve chvíli, kdy klient toto spojení na sobě cítí, sám se někde hluboko uvnitř rozhodne, zda se vyléčí.

Zaujalo mě, že rekonektivní léčení není vůbec o diagnóze, o zkoumání nemocí, problémů, ani o věčném hledání příčin a následků. Ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že je to o posunu ve spojení sami se sebou, bylo jasné, že se mu chci věnovat. Vždycky mě zajímalo spojení světa, který nedokážeme přímo pochopit ani definovat, s poznatky moderní vědy v čele s kvantovou fyzikou, epigenetikou a dalšími novými obory vědy a lékařství. Uvědomil jsem si, že Reconnection i rekonektivní léčení může každého z nás vzít zpátky do místa, odkud pocházíme, bez složitých metod a roků učení se a meditací.

Mnoho lidí tvrdí, že Reconnection nehledáme my, ale že si Reconnection  hledá nás. Myslím, že to vidí přesně ti lidé, kteří jsou dostatečně otevření. Dostatečně otevření přijmout jednoduchost a zároveň obrovskou sílu skrytou v tomto spojení.

Dr. Eric Pearl říká: „Přestaňme hledat, v čem jsme rozdílní a začněme hledat, v čem jsme stejní.“ A to se někdy lidem nelíbí. Máme rádi, když posilujeme svoje Ego tím, v čem jsme výjimeční, místo abychom připustili schopnosti, které nás posouvají na stejnou úroveň nových možností.

Čím více se touto metodou zabývám, tím více si uvědomuji, že její možnosti jsou prakticky nekonečné a limity jsou pouze v nás. Ale možná je to právě to žádané propojení. Nekonečný potenciál mnoharozměrného prostoru, odkud frekvence přicházejí, a limitace našeho vlastního fyzického těla a mysli. Možná tu dochází k něčemu mnohem většímu, než jen k vyléčení nemocí a fyzických nedostatků. Možná se tím učíme rozšířit svůj vědomý potenciál velice neobvyklou, ale velmi přirozenou cestou.

Ale vraťme se k původní otázce. Rekonektivní léčení je návrat k přirozenému stavu rovnováhy. Je to návrat k sobě. Není to sledování, analýza a odstraňování příčin a následků. Co se stane, když se vrátíme do stavu přirozené rovnováhy? Když si v jednu chvíli vzpomeneme na nejhlubší úrovni, kdo skutečně jsme, a že celou naši hodnotu jsme měli od narození stále u sebe? Všechno, co bylo v disharmonii, s tímto vědomím zmizí. A všechno, co se jeví jako nemoc nebo problém, již nebude mít místo v našem rezonančním poli. Ovšem způsob, jakým se tato rovnováha začne projevovat v našem životě, kde se začne projevovat jako první, druhá, třetí atd. – není v naší režii.

 Otázkou je, co je nevyléčitelná diagnóza, když vezmeme v potaz rekonektivní léčení jako návrat k přirozenému stavu rovnováhy na jedné straně a nemoc jako projev nerovnováhy na straně druhé. Ale vím, na co se ptáte. Pracoval jsem s blízkým člověkem, který se dostal do kómatu a velmi komplikované zdravotní situace. Ošetřující lékař řekl, že už mu může pomoci jen Bůh nebo zázrak. Udělali jsme léčení na dálku a pacient se druhý den probral. Postupně si vzpomněl prakticky na všechno a na všechny. Jeho stav se zlepšil a on spolu s rodinou strávil ještě měsíc. Poté zemřel. Možná vám to nebude připadat jako úplné vyléčení z našeho pohledu, ale z širšího hlediska měla rodina možnost s ním ještě strávit vzácný čas a postupně se mohla na jeho odchod připravit a rozloučit se. Lépe to přijmout. Protože my prostě jako lidé umíráme. Smrt je součástí našich životů. Zajímavé je, že ten muž si pamatoval všechny kromě mě. U mě měl stále zafixovanou představu, že jsem primářem nemocnice, a že jsem ho léčil. Přitom o léčení na dálku vůbec nevěděl. Nevím, zda během stavu, ve kterém se nacházel a spojením, které tam proběhlo, se nějakým způsobem dostal k informaci, že jsem v té rovnici zprostředkování spojení byl zapojen. Prostor, ve kterém společně žijeme a komunikujeme, je možná ještě širší a zajímavější, než jsme si mysleli.

Kromě toho jsem měl již stovky lidí, se kterými jsem pracoval v rámci Reconnection i rekonektivního léčení. Výsledky byly zajímavé a mnohdy na úrovni toho, co bychom asi nazvali zázrakem. Měl jsem lidi, kteří se prokazatelně vyléčili z rakoviny během jednoho sezení. Lidi, kteří po pár minutách slezli ze stolu a odložili hůl, se kterou přišli a prakticky mohli běžet. Nebo lidi, kteří odešli se stejnou bolestí zad a do týdne si dali dohromady vztahy s rodiči, které již léta neviděli. A teprve potom se jim narovnala i záda a zmizela bolest. Naše představa vyléčení a skutečný příběh vyléčení mohou být velmi rozdílné a často beroucí dech.

Sezení trvá většinou 30 minut. Provádí se na lehátku – masážním stole. Klient leží na zádech a má zavřené oči. Praktik rekonektivního léčení naladí frekvence a ty svým způsobem interagují s klientem a jeho tělem. Jedná se o bezdotykovou metodu. Klient leží a má zavřené oči pouze proto, aby si celé sezení co nejlépe užil. Není to podmínkou. Jde opravdu o klientský zážitek během sezení. Jinak léčení samo o sobě může probíhat v jakémkoliv stavu. Klient může sedět i v křesle nebo stát. Standardem je, že leží a odpočívá.

Někdy si klient během sezení jen příjemně odpočine, jindy cítí mnoho věcí. Může vnímat barvy a obrazy nebo slyšet zvuky a podobně. Jedná se o individuální a často velmi pěkný a nadčasový zážitek. Nicméně úroveň toho zážitku na lehátku nemá přímou souvislost s vyléčením. I lidé, kteří necítí prakticky nic, se vyléčí a cítí projevy frekvencí ve svém životě. Většinou se provádějí 3 sezení v průběhu jednoho týdne. Pak se již nepokračuje. Vše se nechá působit a pracovat vlastní cestou. Není to léčba na měsíce a roky. Klient již nemusí chodit znovu a znovu. Samozřejmě, když bude chtít za nějakou dobu se přijít poradit s případnou obtíží nebo se jen naladit, může, ale metoda samotná to nevyžaduje. Je to zcela klientova svobodná vůle. Často lidé chtějí zažít spojení znovu. A často se stávají sami praktiky rekonektivního léčení.

Vyléčení, která přijdou v souvislosti s touto metodou, mají tendenci být trvalá. Dokonce se často rozvíjejí a získaná rovnováha si hledá cestu do větší hloubky našeho každodenního života. Často lidem přináší kromě vyléčení jejich obtíží i pochopení souvislostí, kterých si předtím nebyli vůbec vědomi. Je to takový druh evoluce našeho vědomí. Opakovat se nemusí, ani se klientům nenabízí. Vlastně se dá říci, že neustálým opakováním jen projevujeme nepochopení této metody a toho, co přináší. Je ovšem důležité uvědomit si jednu věc. Vyléčení nepřináší praktik samotný. Ten jen umožní projevení pole, ve kterém se proces započne nebo odehraje celý. Ten, kdo se rozhodne v kontaktu s tímto polem pro vyléčení, je klient samotný. Velmi často se to děje na úrovni, kterou si běžně vůbec neuvědomujeme.

Cítím působení frekvencí v celém svém životě. Je to změna, která prostoupí každý kousek vašeho života a postupně ho promění. Speciálně po celém procesu znovunapojení. Můj život dnes ve srovnání s životem předtím? Jako bych zemřel a narodil se znovu, ale do stejného nebo podobného těla. Změny nepřišly hned. Bylo to ve vlnách a postupně. Dnes žiji prakticky jiný život. Zajímal jsem se o různé alternativní metody přes 20 let, ale tohle je opravdu jiné. Jako by předtím byla jen hra a najednou jsou tu dveře. Vy se jen divíte, proč jste si jich nevšimli dříve a vejdete. A vidíte s úžasem, že ten svět, o kterém jste někde uvnitř věděli, skutečně existuje. Říkáte si, že jste tomu vždycky věřili, ale dotýkat se toho denně? Úžasné… Co se týká těla, Reconnection i rekonektivní léčení mění prokazatelně strukturu buněk, DNA a spoustu procesů v těle. Jinak jím, ale nemusím na to myslet. Jinak se pohybuju. Tělo je pružnější, aktivnější, vitálnější. Jsou ale období, kdy potřebujete zpomalit, protože se něco dalo do pohybu, ale je to proces, kterému vnitřně důvěřujete a víte, že to je dobré.

 Reconnection i rekonektivní léčení je hodně o překročení zkoumání, hledání a používání technik. Chápejte, že když něco zkoumáte, tak na to zaměřujete svou mysl. Tím to ovlivňujete vaší zkušeností a tím, co už víte. Jenže tím to také omezujete. Říkáte: „Já vím, kde je problém. A vím, odkud má přijít řešení.“ Ale ve skutečnosti vidíte jen zlomek komplexního obrazu. Reconnection a rekonektivní léčení je o pokoře k něčemu většímu, čehož jsme přirozenou součástí. Je to krok zpět od toho, co už víme, ale ten krok zpět nám umožní otevřít dveře a stát se pozorovatelem. Vnímat, co se děje a umožnit té dokonalé esenci, která námi prochází, aby udělala svou práci a cestou narovnala skutečné příčiny a nejen ty, kterých jsme si ve svém omezeném vnímání schopni všimnout.

Snahou doktora Pearla je, aby se Reconnection a rekonektivní léčení staly přirozenou součástí zdravotní péče. Doktor Pearl je hluboce přesvědčen, že každá část zdravotní péče má své vlastní a důležité místo v celém obrazu. Tak jako zubař neoperuje mozek, tak ani rekonektivní léčení nemá ambice nahradit klasickou medicínu. V ideálním případě by ji mělo doplnit na místě, kde současná medicína již nemá svůj potenciál. Mělo by dojít k symbióze a doplnění se. Není to soutěž, ani souboj metod. Je to o rovnováze. Věřím, že jsme velice blízko tomuto spojení.

Rekonektivní léčení by velmi dobře mohlo působit také na úrovni prevence. Pomůže nám přirozeně vytvořit rovnováhu a zdravější životní styl. Alespoň tak to působí na mě, na můj život a na životy mnoha lidí, kteří přicházejí na Reconnection nebo rekonektivní léčení.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů