REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ


PROGRESIVNÍ FORMA LÉČBY ENERGETICKÝM A INFORMAČNÍM POLEM

 

Tato nenákladná a velmi účinná léčba, postavená na nejnovějších poznatcích kvantové fyziky, kterou do praxe uvedl Dr.Eric Pearl, umožňuje  odstraňovat příčiny nemocí a to i takových, které klasická medicína zatím léčit neumí, dále urychluje hojení poranění  po úrazech a chirurgických zákrocích. Léčí i psychická onemocnění, promítá se také do mezilidských vztahů, kde  velmi často problémy odeznívají, nebo dojde k radikálnímu řešení. ZLEPŠUJE SE PSYCHICKÁ I FYZICKÁ KONDICE. Léčení dokáže odstraňovat potíže až do úrovně DNA.

      Veliký význam má také preventivní funkce.  Stejně jako očkování, ale naprosto bezpečně a bez poškození organizmu, připraví imunitní systém k obraně proti „nezvaným vetřelcům“ a celoplošně zabraňuje vzniku onemocnění.

     Rekonektivní léčení není alternativou nebo náhradou klasické lékařské péče – je podpůrným prostředkem, který napomáhá urychlit a zefektivnit lékařovy postupy a zákroky pokud již člověk onemocní, a pomáhá i tam, kde současná medicína nemůže. A svým preventivním působením snižuje četnost nebo závažnost onemocnění. Je jedním z nejúčinnějších léčebných postupů, který je zaměřen  na posílení imunitního systému.